Zortout | การเพิ่ม Order ไปยัง Zortout

0
2585

ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นจ่ายบัตรหรือโอนเงินระบบ Ketshopweb จะส่ง Order ไปยัง Zortout ทันที ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่า Config ของ Zortout ด้วยว่าต้องการ รายการขายจาก Ketshopweb ไหม ซึ่งการส่งนั้นจะมี status ถ้าจ่ายบัตรจะส่ง success ไปทำให้การตัดสินค้าออกจากคลังทันที แต่ถ้าเป็นการโอนเงิน ท่านจะต้องทำการปรับสถานนะ Order จาก รอโอน->ได้รับเงินหรือทำรายการ ConfirmPayment เท่านั้น ระบบถึงจะส่งรายการ Status เท่ากับ Success ไปยัง Zortout เพื่อตัดสินค้าออกจาก Zortout ซึ่งการตัดนั้น ตัดเพียง Zortout เท่านั้น เนื่องจาก Ketshopweb ได้ตัดสินค้าของ ketshopweb เอง ตั้งแต่ทำรายการขายสำเร็จแล้ว


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here