Order Marketplace บนระบบ Ketshopweb

0
4113
Order Marketplace บนระบบ Ketshopweb

รองรับ Marketplace 3 แพลตฟอร์ม ยอดนิยมอย่าง Shopee, Lazada และ JD Central

คลิกที่ “จัดการ” ในตำแหน่งที่ 1 จากนั้นคลิก “E-Commerce” ในตำแหน่งที่ 2 และคลิก “Order Marketplace” ในตำแหน่งที่ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการ Order Marketplace

หากคุณได้ทำการเชื่อมต่อ Marketplace จะมีแท็บเมนูของแต่ละค่ายที่คุณได้ทำการเชื่อมต่อ
ในตำแหน่งที่ 4 ปรากฏขึ้นมา

วิธีเชื่อมต่อ Marketplace


ตำแหน่งที่ 5 เป็นการดึงข้อมูล Order เข้ามา โดยดึงข้อมูลได้ 2 แบบด้วยกัน
1. ดึงข้อมูลจาก (Shopee, Lazada, JD Central)
เป็นการดึงออเดอร์เข้าระบบ Ketshopweb
2. ดึงข้อมูลด้วยเลขออเดอร์ (Shopee, Lazada, JD Central)
เป็นการดึงออเดอร์เข้าระบบ Ketshopweb ด้วยเลขออเดอร์

ตำแหน่งที่ 6 ค้นหาเลขออเดอร์  Shopee, Lazada, JD Central
ตำแหน่งที่ 7 ค้นหาเลขออเดอร์  Ketshopweb

ตำแหน่งที่ 8 จะเป็นรายการออเดอร์รอตรวจสอบของแต่ละค่าย


รายการรอตรวจสอบ คือ ออเดอร์ตกค้างของเดือนก่อนหน้า และยังไม่ได้เข้าระบบของ Ketshopweb ทั้งนี้คุณสามารถจัดการออเดอร์นั้น ๆ ให้เข้าระบบ Ketshopweb หรือ ยกเว้น ออเดอร์นั้น ๆ ได้


1. นำเข้าระบบ Ketshopweb

ยกตัวอย่างการจัดการรายการรอตรวจสอบจาก Lazada
การนำรายการรอตรวจสอบเข้าระบบ Ketshopweb มี 2 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1 นำเข้าแบบเป็นชุด (หลายรายการ)

คลิกในตำแหน่งที่ 1 เพื่อกรองเฉพาะออเดอร์ที่เป็นรายการรอตรวจสอบ โดยจะแสดง Popup ตามรูปด้านล่าง

จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการนำเข้าระบบ Ketshopweb ซึ่งตำแหน่งที่ 2 ได้เลือกไว้จำนวน 1 รายการ
ต่อมาให้คลิก “นำเข้าระบบ Ketshopweb” ในตำแหน่งที่ 3

ออเดอร์ที่เคยเป็นรายการรอตรวจสอบ จะมีเลขออเดอร์ของ Ketshopweb หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

วิธีที่ 2 นำเข้าทีละรายการ

สามารถนำรายการรอตรวจสอบ เข้าระบบ Ketshopweb ได้ทีละรายการ จากหน้า Order Marketplace โดยคลิกที่ ตำแหน่งที่ 4 หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ออเดอร์ที่เคยเป็นรายการรอตรวจสอบ จะมีเลขออเดอร์ของ Ketshopweb เช่นเดียวกับวิธีที่ 1

2. ปรับเป็นออเดอร์ยกเว้น

ออเดอร์ตกค้างของเดือนก่อนหน้า และยังไม่ได้เข้าระบบของ Ketshopweb คุณไม่ต้องการให้ออเดอร์นั้น ๆ  นำเข้าระบบ Ketshopweb สามารถปรับเป็นออเดอร์ยกเว้นได้ โดยมีวิธีต่อไปนี้

คลิกในตำแหน่งที่ 1 เพื่อกรองเฉพาะออเดอร์ที่เป็นรายการรอตรวจสอบ โดยจะแสดง Popup ตามรูปด้านล่าง

จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการปรับเป็นออเดอร์ยกเว้น ซึ่งตำแหน่งที่ 2 ได้เลือกไว้ทั้งหมดจำนวน 1 รายการ ต่อมาให้คลิก “ปรับเป็นออเดอร์ยกเว้น” ในตำแหน่งที่ 3

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ออเดอร์ที่เคยเป็นรายการรอตรวจสอบ จะย้ายไปอยู่ที่แท็บเมนู รายการถูกยกเว้น ในตำแหน่งที่ 4 โดยหากต้องการปรับออเดอร์กลับไปเป็นรายการรอตรวจสอบให้คลิกในตำแหน่งที่ 5 หรือ ต้องการนำเข้าระบบ Ketshopweb สามารถคลิกในตำแหน่งที่ 6 ได้

Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com