Home Tags BackEnd

Tag: BackEnd

การเพิ่ม-ลบ-ใส่ข้อมูลสินค้า

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การจัดการระบบสมาชิก

– คลิกใน ตำแหน่งที่1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้ามาในส่ว

การใช้งาน Tag

สามารถติด Tag ได้ทั้งกับ สินค้า และ Blog  มีวิธีการใช้งานดังนี้

การติด Tag สินค้า

– คลิกที่ตำแหน่

การใส่ logo

ขนาดของโลโก้ไม่ควรกว้างเกิน 250px

การตั้งค่า Default image

ระบบจะแสดงผลรูปนี้แทน ในกรณีที่ไม่มีการตั้งค่ารูปภาพในจุดต่างๆ ของเว็บไซต์

การตั้งค่า Tag (ทั้งสินค้าและ blog)

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่ว

การเพิ่ม-ลบและจัดหมวดหมู่สินค้า

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การเพิ่มสินค้า ด้วยรูปภาพ

– คลิกไปที่ ตำแหน่งที่ 1 และ  ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ เพื่อ

การเปลี่ยน password

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ี 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่ว

การตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่ว

MOST POPULAR

HOT NEWS