Home Tags BackEnd

Tag: BackEnd

การพิมพ์ใบสั่งซื้อ

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การเพิ่มรายการสั่งซื้อ

การเพิ่มรายการสั่งซื้อ คือ เป็นการเพิ่มรายการสั่งซื้อจากหลังบ้าน กรณีลูกค้าไม่ได้มีการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์

การตรวจสอบการแจ้งชำระเงิน

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การตั้งค่าจัดส่งแบบอัตโนมัติ

การขนส่งแบบอัตโนมัติ จะมี 2 แบบ  คือ  1.การขนส่งแบบอัตโนมัติ

การ Export ข้อมูลการแจ้งชำระเงิน

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การ Export ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การรายงาน Traffic คนเข้าเว็บไซต์

การรายงาน Traffic คนเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลจะรายงานเป็นเดือน กราฟรายงานจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนั้นๆ ซึ่งสามารถเรียกดูย้อนหลังได้

การดูประวัติการซื้อ-ขาย กับทาง KetShop Web

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การจัดการ Staff

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

MOST POPULAR

HOT NEWS