Home Tags BackEnd

Tag: BackEnd

กรณีลืม password

– กด Forgot password? ใน ตำแหน่งที่ 1

การตั้งค่าบัญชีธนาคาร

ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบโอนเงิน หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้า จะมีรายละเอียดข้อมูล การโอนเงินขึ้นในหน้าสุดท้ายหลังกดยืนยันการสั่งซื้อ แล

การเข้าใช้งานหลังบ้าน

– กรอกชื่อ เว็บไซต์ที่ได้ตั้งไว้ ตามด้วย www.exsample.com /system

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (admin)

วิธีที่ 1 คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การตั้งค่าผู้รับข่าวสารบนเว็บไซต์

- คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่ง 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ

การ Export ข้อมูลรายการสั่งซื้อ Social Order

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การตั้งค่า vat/tax

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าหมด

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วน

การตั้งค่าการใช้งานคุณสมบัติสินค้า

การใช้งานคุณสมบัติสินค้า สำหรับสินค้าแบบเดียวกันแต่มีหลายสีหรือหลายไซต์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

การตั้งค่าสินค้าแนะนำ

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

MOST POPULAR

HOT NEWS