NO INBOX! ราคาสินค้าต้องบอกชัดเจน ไม่มีหลังไมค์อีกต่อไป

0
4918

ถึงคราวพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีผลบังคับใช้ใหม่ๆ เลิกอินบ็อกซ์ เลิกแอบราคาสินค้า เลิกปล่อยให้ลูกค้าต้องมาคอยถามราคาอีกต่อไป เพราะบอร์ดคุมราคาสินค้าฯ ได้ออกประกาศให้ “ผู้ค้าขายออนไลน์” ต้องแสดงราคา และรายละเอียดสินค้าหรือบริการต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการ ลักษณะ ประเภท สี รายละเอียดของสินค้าทุกอย่างไว้ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือได้ตัดสินใจก่อนที่จะซื้อ (ซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้ว)


โดยในวันที่ 20 มี.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์

       “โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและ บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

       

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ”


จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวของผู้ค้าออนไลน์และลูกค้า ความซื่อตรงนั้นดีเสมอ จากที่เราเคยโพสในเรื่องของเคล็ดลับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไปแล้ว หลายๆร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้แนะเคล็ดลับที่เป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่สำคัญมาไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บหรือบนโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น ควรมีการใส่รายละเอียดรวมถึงราคาของสินค้าไว้ให้ชัดเจนที่สุด และละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ เพราะการซื้อของออนไลน์นั้น คุณไม่สามารถให้พนักงานมาช่วยขายช่วยเชียร์สินค้าได้ หน้าเว็บจึงต้องซัพพอร์ตลูกค้าให้ได้ดีที่สุด ไม่ต้องให้ลูกค้ามานั่งถามซ้ำ ซึ่งถ้าลูกค้ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเขียนลงไป นั่นแสดงว่าหน้าร้าน (หรือหน้าเว็บ) ของคุณยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ การปล่อยให้ลูกค้าอินบ็อกซ์หรือหลังไมค์มาถามเรื่องราคาก็เช่นกัน มีแต่จะทำให้ลูกค้าหายหนีไป เพราะคิดว่าราคาของสินค้าร้านของคุณนั้นสูง (จึงไม่อยากลงราคาไว้) และมีแต่จะทำให้เขาหงุดหงิด เสียเวลาที่จะต้องมาถามซ้ำ และจะทำให้เกิดความรู้สึกของความกดดันในการถูกบังคับให้ซื้อไปในตัว

ดังนั้นการที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลงรายละเอียดทุกอย่างเช่นนี้แล้ว ลูกค้าก็แฮปปี้ ร้านค้าของเราเองก็จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียลูกค้าไปเพราะเรื่องการปิดบังราคาอีกต่อไป

Credit: http://www.manager.co.th/, www.pixabay.com


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 094-436-2002 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here