อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย

0
2006

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

– จะปรากฏหน้า ดังภาพ

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ส่วนที่ 1 รายงานการขาย

-เมื่อเลือกหน้า Order

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : สามารถเลือกดูรายงานการซื้อขายได้ 3 แบบ ทั้งแบบ order, category และ product

– เมื่อเลือกหน้า Category จะสามารถเลือกหมวดหมู่ของสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดได้

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

– เมื่อเลือกหน้า Product สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียดได้

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 2 :  เลือกดูกราฟแบบแบ่งประเภทการชำระเงิน  มี 2 ประเภท คือ แบบโอนและบัตรเครดิต

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 3 : สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูกราฟได้

ตำแหน่งที่ 4 : กราฟแสดงผลข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า จะแสดง 2 สถานะคือ ยอดที่ได้รับและยอดที่รอชำระ

ตำแหน่งที่ 5 : บอกจำนวนเงินที่ได้รับและที่ค้างชำระ

 

ส่วนที่ 2 จำนวนสินค้าที่ขายได้

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 5 : กราฟแสดงสินค้าที่ขายได้ ซึ่งมี 2 สถานะคือ สินค้าที่ชำระเงินแล้ว และ สินค้าที่ยังค้างชำระ

ตำแหน่งที่ 6 : บอกจำนวนของสินค้าที่ขายได้ ซึ่งจะบอกทั้ง  สินค้าที่ชำระเงินแล้ว และ สินค้าที่ยังค้างชำระ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่

 

ส่วนที่ 3 Top 10 สินค้าขายดี และ Order / ประเภทสินค้า

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 7 : บอกเปอร์เซ็น (%) สินค้าที่ขายดี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอะไร

ตำแหน่งที่ 8 : บอกเปอร์เซ็น (%) สินค้าที่ขายได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทอะไร

 

ส่วนที่ 4 Order / ช่องทางการขาย

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 9 : เลือกวันที่ต้องการดูการขาย

ตำแหน่งที่ 10 : กราฟจะแสดงข้อมูลของช่องทางการขาย เช่น  ขายผ่าน Line , Facebook เป็นต้น

ตำแหน่งที่ 11 : เลือกสถานะการชำระเงิน

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 12 : บอกเปอร์เซ็น (%) ส่วนใหญ่ของช่องทางการขายว่าขาย เช่น ขายจาก Facebook 25%

ตำแหน่งที่ 13 : บอกเปอร์เซ็น (%) ของจังหวัดส่วนใหญ่ที่ทำการสั่งซื้อ

 

ส่วนที่ 5 สถานะสินค้าต่อ Product

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 14 :  ค้นหาชื่อของสินค้า

อธิบายรายละเอียดการรายงาน การซื้อ-ขาย -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 15 : เมื่อค้นหาสินค้า จะมีกราฟบอกจำนวนของสินค้าที่ขายไปแล้ว และยังคงเหลือใน Stock

ตำแหน่งที่ 16 : กราพแสดงผล ว่ามีสินค้าอะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน

 


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here