การใช้งาน Text Area element

0
3256

-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section”

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-เลือกการแสดงผลรูปแบบ Section ต่างๆ หากเลือก Section แล้วให้คลิก “Add”                                         ซึ่ง Section ที่สามารถเพิ่ม Element ได้แก่                                                                                                          1.Content section
2.Columns section (เพิ่มได้ตามจำนวน columns)
3.Background Image section
4.Background parallax

Section ที่ไม่สามารถเพิ่ม Element ได้แก่
1.Slide Images section
2.Map section

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-Section ที่เพิ่มมาใหม่จะอยู่ข้างล่างสุดและคลิก Section นั้นๆเพื่อเพิ่ม Element ข้างใน

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-คลิก ตำแหน่งที่1  “Add element”

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

คลิกเลือก Text Area element แล้วกด “Add”

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-เมื่อเพิ่ม Text Area element  จะแสดงผลดังภาพตัวอย่าง

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-จากตัวอย่าง การใช้งาน ค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

Text Area คือ Element แบบ editor ที่การใช้งานคล้ายๆ text editor ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Pages, ฯลฯ ที่สามารถทำ text เป็นรูปแบบต่างๆด้วยเครื่องมือ ดังต่อไปนี้

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : ตัวหนา
ตำแหน่งที่ 2 : ตัวเอียง
ตำแหน่งที่ 3 : จัดย่อหน้า

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 4 : ขีดฆ่า

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 5 : ขีดเส้นใต้

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 6 : สไตล์ฟ้อนท์

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 7 : ขนาดตัวอักษร

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 8 : สี เลือกสีฟ้อนท์

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 9 : Align คือ ตัวเลือกการจัดข้อมูลให้อยู่ในแนวเดียวกัน

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 10 : Insert Horizontal Line คือ เส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหารายละเอียดข้อความ

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 11 : Insert Link สำหรับใส่ลิ้งค์ให้กับ Text ที่เลือก

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 12 : Insert Button Link ทำให้ Text ที่เป็น Link เปลี่ยนเป็นปุ่ม

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

หลังจากใส่ Link แล้วจะกลายเป็นปุ่มดังภาพ

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 13 : Decrease Indent การเว้นระยะทางซ้าย
ตำแหน่งที่ 14 : Increase Indent การเว้นระยะทางขวา
ตำแหน่งที่ 15 : Ordered List ข้อมูลรายการแบบมีหมายเลข
เรียงลำดับจากน้อยไปหามากกำกับอยู่หน้าแต่ละรายการ
ตำแหน่งที่ 16 : Unordered List ข้อมูลรายการแบบไม่มีเลขลำดับ แต่เป็นการใช้เครื่องหมายหน้าหัวข้อแทน

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 17 : Emoticons ตกแต่งด้วย emoticon หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอารมณ์

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 18 : Media Manager การจัดการรูปภาพ

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 19 : Insert Video การจัดการ video ลิ้งค์จากเว็บไซต์อื่นๆ

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

– ใส่ URL ของวิดิโอ ในตำแหน่งที่ 1 จากนั้นคลิกที่ “Insert” ใน ตำแหน่งที่ 2

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 20 : Insert Table สร้าง และจัดการตารางสามารถเลือกสร้าง, ลบ, แก้ไข จำนวน column และ row ได้

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 21: Undo คือ การยกเลิกสิ่งที่ได้กระทำไปก่อนหน้า

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 22 : Redo คือ การกระทําซ้ำส่วนที่ ได้ยกเลิก (Undo) ไปก่อนหน้า

การใช้งาน Text Area element-ระบบร้านค้าออนไลน์


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here