Home Tags Element

Tag: Element

การใช้งาน Product Hilight element

Product Hilight คือ Element ที่ดึงเอา Product (ที่ได้มีการเลือกรูปแบบการแสดงผล) เพื่อเป็น Highlight ขึ้นมาแสดงผลในหน้าต่างๆ

การใช้งาน Blog Hilight element

Blog Highlight คือ Element ที่ดึงเอาบทความ (ที่ได้มีการสร้างในเมนู Blog Management) เพื่อเป็น highlight ขึ้นมาแสดงผล -คล

การใช้งาน Image Gallery element

Image Gallery คือ element ที่ใช้สำหรับแสดงรูปภาพได้เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดความกว้างของการแสดงผลได้ สามารถใส่ช

การใช้งาน HTML Box element

HTML box คือ Element ที่ผู้ใช้งานจะสามารถเขียนโค้ด HTML ปรับแต่งได้ตามความต้องการ แต่การแสดงผลจะอยู่ภายในกล่องของ HTML Ele

การใช้งาน Title Text element

Title Text คือ Element แบบ editor ที่การใช้งานคล้ายๆ text editor ทั่วไป เหมือน Text Area แต่การใช้งานต่างกัน Title Text เห

การใช้งาน Contact from element

Contact Form คือ element เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดย Contact Form เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาทิ้ง Message

การใช้งาน Feature Box element

Feature Box คือ Element ที่แสดงข้อมูลเป็นกล่องๆ -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Sect

การใช้งาน Price element

Price คือ Element สำหรับแสดงข้อมูลออกเป็น ก้อน + รายละเอียด -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่

การใช้งาน Accordion element

Accordion คือ Element ที่แสดงข้อมูลเป็นส่วนๆ -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

การใช้งาน Skill element

Skill คือ Element ที่จะแสดงเป็น bar percentage ซึ่งสามารถนาประยุกต์ใช้กับข้อมูลบางประเภท -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2

MOST POPULAR

HOT NEWS