การใช้งาน Map element

0
2732

Map คือ Element สำหรับแสดงแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้แผนที่จาก Google
มาใช้ในการแสดงผล

-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section”

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-เลือกการแสดงผลรูปแบบ Section ต่างๆ หากเลือก Section แล้วให้คลิก “Add”                                         ซึ่ง Section ที่สามารถเพิ่ม Element ได้แก่                                                                                                          1.Content section
2.Columns section (เพิ่มได้ตามจำนวน columns)
3.Background Image section
4.Background parallax

Section ที่ไม่สามารถเพิ่ม Element ได้แก่
1.Slide Images section
2.Map section

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-Section ที่เพิ่มมาใหม่จะอยู่ข้างล่างสุดและคลิก Section นั้นๆเพื่อเพิ่ม Element ข้างใน

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-คลิก ตำแหน่งที่1  “Add element”

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

คลิกเลือก Map element แล้วกด “Add”

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-เมื่อเพิ่ม Map element  จะแสดงผลดังภาพตัวอย่าง

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

-Double click เพื่อแก้ไขรายละเอียด

การใช้งานMap element-ระบบร้านค้าออนไลน์

จากตัวอย่าง การใช้งานค่า Setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

การใช้งาน Map element-ระบบร้านค้าออนไลน์

Latitude : ค่าละติจูดของสถานที่ที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถหาค่านี้ได้จาก Google Map
(ค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการคลิกลากเปลี่ยนบนแผนที่)
Longtitude : ค่าลองติจูดของสถานที่ที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถหาค่านี้ได้จาก Google Map
(ค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการคลิกลากเปลี่ยนบนแผนที่)
Zoom : ค่าการขยายแผนที่

ตัวอย่างการใช้งาน Map element

การใช้งาน Map element-ระบบร้านค้าออนไลน์


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here