การใช้งาน E-balance

0
5406
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

E-balance คือ ระบบการชำระเงินออนไลน์โดยการตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดใช้ระบบนี้ได้ด้วยตัวเอง ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เปิดให้เท่านั้น

 

 • คลิกหมายเลข 1 > หมายเลข 2 เพื่อเข้า Online Shop Setting


การขอเปิดใช้งาน E-balance

 • หากผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู E-balance ในครั้งแรกจะเจอรูปภาพที่จะแนะนำขั้นตอนการสมัครเปิดใช้งาน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
  • เตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบริษัท
  • เตรียมสำเนาหน้าสมุดปัญชีธนาคาร
  • แล้วส่งมาทาง E-mail : sales@ketshopweb.com หัวข้อ “ขอเปิดใช้ระบบ Online Payment”


อธิบายหน้าจอการใช้งาน

 • Charge – คือหน้าจอที่สรุปยอดเงินและรายการทั้งหมดที่มีการชำระผ่านบัตรเครดิต

หมายเลข 1 – เป็นหมายเลข Order ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้นๆ

หมายเลข 2 – เป็นวันที่ที่มีการจ่ายยอดเงินนั้นๆ

หมายเลข 3 – Charge ID

หมายเลข 4 – Transaction ID

หมายเลข 5 – ยอดของสินค้าที่รวมค่าขนส่งค่าของออเดอร์นั้นๆ

หมายเลข 6 – ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านออนไลน์

หมายเลข 7 – ยอดเงินที่ได้รับ (หลังหักค่าธรรมเนียมการชำระผ่านออนไลน์)

หมายเลข 8 – สถานะการตัดเงินออนไลน์

 • Transfer – คือหน้าจอที่จะแจ้งยอดเงินออนไลน์ ที่ผู้ขายสามารถแจ้งให้ทางทีมงานโอนเงินออนไลน์ให้กับผู้ขาย ที่รวมไปถึงสถานะเงินที่กำลังดำเนินการโอนเงินด้วย

หมายเลข 1 – จำนวนเงินที่เจ้าของเว็บสามารถแจ้งถอนจากทาง Ketshopweb ได้

หมายเลข 2 – จำนวนเงินที่ผู้ใช้แจ้งโอนจากทาง Ketshopweb

หมายเลข 3 – จำนวนเงินที่ทางเจ้าของเว็บได้รับแล้ว

หมายเลข 4 – วันที่แจ้ง Transfer

หมายเลข 5 – รายการแจ้งโอนเงิน

หมายเลข 6 – transaction id

หมายเลข 7 – จำนวนเงินที่แจ้งโอน

หมายเลข 8 – สถานะของการแจ้งโอน

 • Bank – คือหน้าจอที่แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารที่ผูกอยู่กับระบบออนไลน์


การขอแจ้งโอนเงินที่อยู่ในระบบ

เมื่อมีลูกค้าซื้อของด้วยการจ่ายแบบบัตรเครดิต หากผู้ขายต้องการเงินออนไลน์ในส่วนนี้ จะต้องทำการแจ้งให้ทางทีมงานโอนเงินให้ (เงินที่) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าไปที่แท็ป Transfer > คลิกปุ่ม Transfer > ใส่ยอดเงินที่ต้องการ > คลิกปุ่ม OK

 • สามารถติดตามผลการโอนเงินได้ในตารางของหน้า Transfer

 


เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์ของสมาชิกให้รองรับการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต
(เฉพาะแพ็คเกจ Starter, Standard, Professional เท่านั้น)

 • 4.5.1 การขอเปิดใช้บริการนี้ จะต้องคัดสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการรับเงิน โดยจะต้องเห็นหน้าชื่อสมุดบัญชีชัดเจน และต้องเซ็นตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่ทาง
  บริษัทได้เเจ้งหรือส่งให้สมาชิกเท่านั้น

  4.5.2 ทางบริษัทจะโอนเงิน เป็นจำนวนเท่าเงิน เท่ากับยอดจำนวนเงินที่มีการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต ของในเเต่ละเดือน
  ภายใน 4 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน)

  4.5.3 สมาชิกสามารถเเจ้งให้บริษัท ทำการโอนเงินตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบของสมาชิกได้ เเต่ต้องเป็นยอดจำนวนเงินไม่เกินกว่าของ 7 วันก่อนหน้า นับจากวันที่เเจ้ง (เช่น เมื่อวันที่ 10 มีเงินในระบบ 5,000บาท เเต่วันที่เเจ้งโอนคือวันที่ 17 มียอดเงินในระบบทั้งหมด 12,000บาท สมาชิกจะสามารถเเจ้งโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาท และยังคงมีเงินค้างในระบบอีก 7,000บาท )
  ซึ่งในระบบจะมีการบอกจำนวนเงินที่สามารถไถ่ถอนได้ กับ จำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบระบุอยู่

  4.5.4 การชำระสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จะรองรับบัตรเครดิตและเดบิต ที่เป็นของ Visa, MasterCard, JCB เท่านั้น

  4.5.5 ค่าธรรมเนียมคิดเป็น 5% ต่อมูลค่าการซื้อขายสินค้า (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ของค่าธรรมเนียม)

  4.5.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากระบบเข้าสู่บัญชีของสมาชิก (ที่ไม่ใช่การโอนทุกสิ้นเดือนจากผู้ให้บริการ จากข้อ 4.5.2)
  คิด 30 บาท/ครั้ง   กรณีที่โอนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน  2,000,000 บาท
  คิด 150 บาท/ครั้ง กรณีที่โอนเป็นจำนวนเงินตั้งเเต่   2,000,000 บาทขึ้นไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here