วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

0
2009

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1, 2 ตามลำดับ 3  การปรับแต่งสีส่วยต่างๆของเว็บไซต์

– การเปลี่ยนสีเว็บไซต์จะแยกเป็นส่วนดังนี้

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

– การเปลี่ยนสีเว็บไซต์ ให้คลิก เพื่อเลือกสี

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสี โดยผู้ใช้งานสามารถลากเม้าส์ตามสีที่ต้องการ หรือกำหนดค่าตัวเลขในแต่ละช่อง

– เมื่อเลือกสีเรียบร้อยแล้ว กด UPDATE

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

– จากนั้น กด SAVE เมื่อ เลือกสีทุกส่วนเสร็จแล้ว

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

แต่ละส่วนแบ่งได้ดังนี้

Top Bar คือ ส่วนบนสุดของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้                                                                    

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์ตำแหน่งที่ 1สีตัวอักษรตอนเมาส์ชี้                                                                                          ตำแหน่งที่ 2สีตัวอักษร 
ตำแหน่งที่ 3สีพื้นหลัง

Header คือส่วนบนของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยโลโก้และเมนู โดยจะเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ แต่จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ

– เมื่อโลโก้และเมนูอยู่คนละบรรทัด สามารถปรับแต่งสีได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

–  เมื่อโลโก้และเมนูอยู่ในบรรทัดเดียวกันจะเป็นดังภาพด้านล่าง อาจตั้งค่าให้สีพื้นหลังเมนูและสีพื้นหลังของโลโก้เป็นสีเดียวกัน จะสวยงามตามต้องการ

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

Menu ส่วนของเมนู แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

–  การตั้งค่าในส่วนของสีตัวอักษรในเมนูหลัก

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : จะมี สีตัวอักษรตอนเมาส์ชี้ , สีพื้นหลังตอนเมาส์ชี้ และ สีเส้นขอบตอนเมาส์ชี้            ตำแหน่งที่ 2 : จะมีสีตัวอักษร

– การตั้งค่าสีตัวอักษรและพื้นหลังในเมนูย่อย ในขณะที่เม้าส์ชี้

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 3 : มีสีตัวอักษรตอนเมาส์ชี้ และ สีพื้นหลังตอนเมาส์ชี้

Footer ส่วนด้านล่างสุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : สีตัวอักษรตอนเม้าส์ชี้                                                                                           ตำแหน่งที่ 2 : สีตัวอักษร                                                                                                            ตำแหน่งที่ 3 : สีพื้นหลัง

Social Footer ส่วนของโซเชียลและ Copyright ที่อยู่ด้านล่าง Footer แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้      

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : สีตัวอักษร                                                                                                          ตำแหน่งที่ 2 : สีพื้นหลัง

All Button ทุกปุ่มที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ เช่นปุ่ม Contact หรือปุ่ม Buy ในหน้าสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้                                                                                                                     

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 :  สีตัวอักษร                                                                                                          ตำแหน่งที่ 2 :  สีพื้นหลัง

Product Label แถบยาวในหน้าของสินค้าจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบที่ 2   

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

ทั้งส่วนฟิลเตอร์และ Product label แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้                                                          

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 1 : สีตัวอักษร                                                                                                            ตำแหน่งที่ 2 : สีพื้นหลัง

E-commerce ปุ่มตะกร้า (Cart) จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าเปิด E-commerce สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้

Back to top Button ปุ่ม Back to top จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าเปิด E-commerce สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังและสีของไอคอนได้

วิธีปรับสีส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ -ระบบร้านค้าออนไลน์

 


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here