ทะเบียนพาณิชย์คืออะไร? แล้วจำเป็นขนาดไหน?

0
28765

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องการจดทะเบียนพาณิชอิเล็คทรอนิกส์ผ่านหูกันมาบ้าง ยิ่งคนที่ทำธุรกิจหรือสนใจที่จะทำกิจการบนช่องทางออนไลน์คงต้องมีเคยได้ยินกันมาบ้าง ในวันนี้เราจะมาอธิบายให้ทราบกันว่าทะเบียนพาณิชยอิเล็คทรอนิกส์นี้คืออะไร แล้วใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์แล้วถ้าจะจดต้องไปที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรไปบ้างมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันค่ะ

 

dbd-thailand-logo2

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เนี่ย.. มันคืออะไร?

ทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์จะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงของเราได้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและวางใจที่จะใช้บริการออนไลน์มากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้จากการจดพาณิชยอิเล็คทรอนิกส์

1. เว็บไซต์ของผู้ประกอบการจะมีความน่าเชื่อถือว่ามาก เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านี้ จะส่งเครื่องหมาย Registered ส่งไปให้ผู้ประกอบการทาง E-mail (ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Website ของตนเอง โดยผู้บริโภคสามารถคลอกที่เครื่องหมาย Registered เพื่อดูข้อมูลเพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการได้ นอกจากนั้นแล้ว ทางเว็บไซต์ยังแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบเว็บไซต์ได้ตามต้องการ
2. ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นคนกำหนด

 

แล้วใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนอิเล็คโทรนิกส์ ?

1. บุคคลธรรมดา
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
3. นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่
เข้ามาเปิดสํานักงานสาขาในประเทศไทย
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด
6. บริษัทจํากัด
7. บริษัทมหาชนจํากัด

ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพปกติ ดังนี้

1. เว็บไซต์ที่มีระบบซื้อขายบนเว็บไซต์ เช่น ระบบตะกร้าสินค้า กรอกฟอร์ม หรือแม้แต่มีการชำระเงินผ่านออนไลน์ (เช่น ตัดบัตรเครดิต)และการชำระเงินแบบออฟไลน์(เช่น การโอนเงินผ่านบัญชี)
2. บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace)

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียน

1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. (ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก) และ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ)
2.สำเนาบัตรประจำตัว
– กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– นิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
3.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
4.หนังสือชี้แจง (กรณียื่นล่าช้าหรือเกินกำหนด)

 

มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่อยู่ที่ 50 บาท
!! โดยหากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ จะมีจะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท (บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)

 

 

สถานที่ยื่นจดทะเบียน

1.ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสํานักงานเขตต่าง ๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic
2.ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี

 

โดยหลังจากนั้นเราต้องยื่นขอ DBD Registered ด้วยนะคะ เพื่อที่จะเอามาติดไว้ในเว็บไซต์ของเรา ผู้บริโภคจะได้เพิ่มความน่าเชื่อถือเว็บไซตืของเรามากยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here