การใช้งาน Slide Image

0
5148
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

Slide Image คือ section ที่แสดง slide การใช้งาน

 

จากตัวอย่าง การใช้งาน ค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

Main Setting

  • Navigation : Yes = Slide จะมี ลูกศร ซ้าย – ขวา  No = Slide ไม่มีลูกศร ซ้าย – ขวา
  • Bullet : Yes = มีสัญลักษณ์บอกจำนวนของ Slide
    No = ไม่มีสัญลักษณ์บอกจำนวนของ Slide
  • Slide Time : ระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพบน Slide มีหน่วยเป็นวินาที

 

Item Setting

  • ภาพที่นำมาใช้ควรมีขนาด1500 px * ความสูงเท่าไหร่ก็ได้ แต่ควรจะเท่ากันทุกภาพ (น้อยที่สุดคือ 300px)
  • Link Title :กำหนด ชื่อปุ่ม
  • Link URL : ปุ่มจะไปที่ url ตามที่กำหนด
  • Caption Title : กำหนด text สำหรับ title
  • Caption : กำหนด text สำหรับ description

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here