การใช้งาน Slide Image section

0
2444

Slide Image คือ section ที่แสดง Slide การใช้งาน

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

–คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าใช้งาน Slide image section ในกรอบสีแดง

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

จากตัวอย่าง การใช้งาน ค่า Setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

Main Setting

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

 

ตั้งค่าสไลด์

ตำแหน่งที่ 1 : เอฟเฟค การเลือกเอฟเฟคเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพบนสไลด์                                      ตำแหน่งที่ 2 :  Navigation คือ ลูกศรบนสไลด์ สำหรับเลื่อนโชว์ข้อมูลโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามาราถเลือกใช้งานได้ 3 แบบ คือ โชว์ตลอดเวลา โชว์เมื่อถูกเม้าส์ชี้ และไม่โชว์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนสี Navigation ได้                                                      ตำแหน่งที่ 3 :  Bullet  คือ สัญลักษณ์บอกจำนวนของ Slide ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้3แบบ คือ โชว์ตลอดเวลา โชว์เมื่อถูกเม้าส์ชี้ และไม่โชว์ และสามารถเลือกเปลี่ยนสี Bullet ได้                              ตำแหน่งที่ 4 :  Slide Time ระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพบน Slide มีหน่วยเป็นวินาที                        ตำแหน่งที่ 5 :  Description การเลือกแสดงตำแหน่ง Text บนสไลด์                                                ตำแหน่งที่ 6 :  ตั้งค่าการแสดงผลสไลด์ในมือถือ การเลือกประเภทการแสดงผลโดยมี2แบบ
คือคงอัตราส่วนเดิมของรูป และ คงความสูงตามที่กำหนด

Item Setting

– คลิกที่ “Slide images”  และ Edit ตามลำดับ จากนั้นกดดูรายละเอียดใน ตำแหน่งที่ 3

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์

 

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์– จะแสดงรายละเอียดดังภาพ

การใช้งาน Slide Image section-ระบบร้านค้าออนไลน์ตำแหน่งที่ 1 : ลบสไลด์                                                                                                                                            ตำแหน่งที่ 2 : ภาพที่นำมาใช้ควรมีขนาด1500 px * ความสูงเท่าไหร่ก็ได้ แต่ควรจะเท่ากันทุกภาพ (น้อยที่สุดคือ300px)                                                                                                                                                ตำแหน่งที่ 3 : ลิงค์ ใส่URL เพื่อลิงค์ไปอีกหน้า                                                                                                  ตำแหน่งที่ 4 : การตั้งชื่อปุ่มของลิงค์                                                                                                                    ตำแหน่งที่ 5 : การตั้งตำแหน่งของปุ่มลิงค์                                                                                                              ตำแหน่งที่ 6 : การกำหนด text สำหรับ description                                                                                      ตำแหน่งที่ 7 : การเพิ่มสไลด์ใหม่


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here