การใช้งาน Column Section

0
5298
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

Two Column Section

คือ Section ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Element เข้าไปภายในได้เพียง 2 Section เท่านั้น ซึ่งจะมีการแสดงผลแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ และภายใน Two Column นี้ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขสีและรูปภาพของพื้นหลังได้

จากตัวอย่าง การใช้งานค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

  • ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับ Background คือ 1900px * free (ขั้นต่ำ 500px)
  • Color :สี filter ที่ใส่ลงบนภาพ
  • Color Opacity : ค่าความโปร่งใสของภาพ
  • Image Blur : ค่าความเบลอของภาพ

ผลลัพธ์จะเป็นดังภาพ

 


Three Column Section

คือ Section ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Element เข้าไปภายในได้เพียง 3 Section เท่านั้น ซึ่งจะมีการแสดงผลแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ และภายใน Three Column นี้ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขสีและรูปภาพของพื้นหลังได้

จากตัวอย่าง การใช้งานค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

  • ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับ Background คือ 1900px * free (ขั้นต่ำ 500px)
  • Color :สี filter ที่ใส่ลงบนภาพ
  • Color Opacity : ค่าความโปร่งใสของภาพ
  • Image Blur : ค่าความเบลอของภาพ

ผลลัพธ์จะเป็นดังภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here