การใช้งาน Background image และ Background parallax

0
7611
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

Background image

คือ Section ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Element ได้ตามต้องการและผู้ใช้สามารถแก้ไขสีพื้นหลังหรือเพิ่มรูปพื้นหลังให้กับ Section ได้ตามต้องการ

จากตัวอย่าง การใช้งานค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

  • ขนาดภาพที่เหมาะสมสำหรับ Background คือ 1900px * free (ขั้นต่ำ 500px)
  • Color :สี filter ที่ใส่ลงบนภาพ
  • Color Opacity : ค่าความโปร่งใสของภาพ
  • Image Blur : ค่าความเบลอของภาพ

Background parallax

คือ section ที่ใช้ image แบบ parallax เมื่อมี การ scroll page down โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้น

จากตัวอย่าง การใช้งานค่า setting ต่างๆ ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ภาพพื้นหลังเท่านั้น ซึ่งขนาดภาพที่เหมาะสมคือ 1300px * ตามความเหมาะสมของเนื้อหา (น้อยที่สุด คือ 400px)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here