การเพิ่ม / ลบ / ย้าย Element

0
4359
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

การเพิ่ม Element

– คลิกที่ Pages Layout ทางด้านซ้าย แล้วเลือก Section ที่ต้องการ จากนั้นกด + ในทางฝั่งด้าน Element

– เลือก Element ที่ต้องการ หลังจากนั้นกด Add

– หลังจากเพิ่มแล้ว Element ที่เลือกจะถูกเพิ่มไปทางขวามือ


การลบ Element

– คลิกที่ ของ Element ที่ต้องการเพื่อลบ Element นั้นๆ


การย้าย Element

– คลิก(ค้าง) Element ที่ต้องการย้าย และวางไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย และกด switch to drag ซ้ำหลังจากใช้งานเสร็จ เพื่อออกจากโหมดการย้าย Element

-ผลลัพธ์ก่อนการสลับ

-ผลลัพธ์หลังสลับแล้ว


การEnable/Disable Element

เมื่อ Element ถูก disable, Element นั้นๆ จะไม่แสดงผลในเว็บ โดยสามารถปิด หรือ disable ได้โดย
– เปิด Page Layout
– กดปิด Toggle Swicth ใน Element ที่ต้องการปิด ให้เป็นสีขาว

หมายเหตุ: เราสามารถมองเห็น Element ที่เราปิดได้ในหลังบ้าน แต่ element นั้นๆ จะไม่แสดงในหน้าบ้าน และจะทำการแก้ไขไม่ได้จนกว่าจะเปิด หรือ Enable

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here