การปรับสี Header

0
3084

ในหมวดหมู่การปรับสี Header ผู้ใช้งานสามารถออกแบบในแต่งละส่วนของHeaderได้

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์สามารถดูตำแหน่งสีต่างๆที่เปลี่ยนบน Header ได้ในส่วนด้านบน ดังภาพ

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์

จากตัวอย่าง การใช้งาน ค่า setting ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์

ผลลัพธ์การแสดงผล บนหน้าเว็บ

ตำแหน่งที่ 1 สีตัวอักษรของ Header

ตำแหน่งที่ 3 สีพื้นหลังตอนเมาส์ชี้เมนูหลัก

ตำแหน่งที่ 7 สีตัวอักษรเมื่อเลือกเมนูหลัก

ตำแหน่งที่ 9 สีตัวอักษรของเมนู

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 6 สามารถปรับแต่งสีพื้นหลังโลโก้ และ พื้นหลังเมนู ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์

ตำแหน่งที่ 4 เมื่อเลือกเมนูย่อยจะปรากฏสีพิ้นหลัง

ตำแหน่งที่ 5 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ ที่ ตัวอักษรบน header จะเป็นสีที่เราได้ตั้งค่าไว้

ตำแหน่งที่ 8 สีพื้นหลัง Header

ตำแหน่งที่ 10 สีตัวอักษรของเมนูย่อยเมื่อเลือก

การปรับสี Header-ระบบร้านค้าออนไลน์

 


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here