การตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ (Auto)

0
2057

การจัดส่งอัตโนมัติ คือ การจัดส่งที่ระบบจองการขนส่งให้ทันทีเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ และออกเลขพัสดุให้เลย แต่ร้านค้าต้องเติมเงินในระบบเพื่อทำการจองการจัดส่ง ขั้นต่ำ 300 บาท จึงจะสามารถใช้การจัดส่งแบบอัตโนมัติได้

ซึ่ง การจัดส่งอัตโนมัติ สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
1. การจัดส่งอัตโนมัติแบบระบุค่ายขนส่ง คือ การที่ร้านค้าระบุค่ายขนส่งเลย ทำให้ผู้ใช้งานหน้าเว็บไซต์เห็นว่าทางร้านค้าจัดส่งค่ายอะไร
1.1 แบบใช้ค่าส่งตามจริง คือการที่ร้านค้าระบุค่ายขนส่ง และใช้อัตราค่าขนส่งตามจริงของค่ายในขณะนั้น โดยที่ร้านค้าเองสามารถคิดค่าขนส่งเพิ่ม (Top up) จากอัตราค่าขนส่งจริงได้
1.2 แบบกำหนดราคาเอง คือการที่ร้านค้าระบุค่ายขนส่งแล้วคิดอัตราค่าขนส่งเองโดยอิงจากน้ำหนักสินค้า

2. การจัดส่งอัตโนมัติแบบไม่ระบุค่าย คือ การที่ร้านค้าไม่ระบุค่ายขนส่งไว้ กำหนดเพียงแค่อัตราค่าขนส่งโดยอิงจากน้ำหนักสินค้า จากนั้นจึงมาเลือกค่ายขนส่งภายหลังจากการเกิดออเดอร์

สามารถตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติได้โดย คลิก “จัดการ” ในตำแหน่งที่ 1 จากนั้นเลือก “Setting CMS” ในตำแหน่งที่ 2 และเลือก “Delivery” ในตำแหน่งที่ 3

จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง
ให้เลือกเมนู “ตั้งค่าขนส่ง” ในตำแหน่งที่ 4 และคลิก “เพิ่มขนส่ง” ในตำแหน่งที่ 5

เมื่อคลิกเพิ่มขนส่ง จะมี Pop up ขึ้นมาดังรูป

ตำแหน่งที่ 6 : เปิดการใช้งานการขนส่งอัตโนมัติ
ตำแหน่งที่ 7 : เลือกค่ายในการขนส่ง หากต้องการเลือกเป็นประเภทขนส่งอัตโนมัติแบบไม่ระบุค่าย ให้เลือกไม่ระบุค่าย


– กรณีเป็นการขนส่งอัตโนมัติแบบไม่ระบุค่าย เมื่อกดเลือกเป็น “ไม่ระบุค่าย” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าตาดังรูปด้านล่าง วิธีการกำหนดราคาจะไม่สามารถใช้ค่าส่งตามจริงได้ เนื่องจากไม่ได้เลือกค่ายเอาไว้ จึงทำให้ระบบคำนวณค่าส่งไม่ได้ ร้านค้าจะต้องกำหนดค่าส่งเองเท่านั้น โดยกำหนดอัตราค่าขนส่งอิงจากช่วงน้ำหนักสินค้า เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Submit ในตำแหน่งที่ 12 เพื่อบันทึกข้อมูล

ตำแหน่งที่ 8 : ตั้งชื่อค่ายขนส่งที่ร้านค้าอยากให้ลูกค้าเห็นเวลาเลือกค่ายขนส่งบนหน้าเว็บไซต์
ตำแหน่งที่ 9 : เลือกวิธีกำหนดราคา ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ราคาค่าขนส่งตามจริง หรือจะกำหนดราคาค่าขนส่งเอง
– กรณีการจัดส่งอัตโนมัติแบบระบุค่ายโดยใช้ค่าขนส่งตามจริง ให้เลือกวิธีกำหนดราคาในตำแหน่งที่ 9 เป็น “ใช้ค่าส่งตามจริง” หากไม่ต้องการคิดค่าขนส่งเพิ่ม (Top up) ให้กด Submit ในตำแหน่งที่ 12 เพื่อทำการบันทึกข้อมูลได้เลย แต่ถ้าหากทางร้านค้าต้องการคิดค่าขนส่งเพิ่มจากราคาตามจริงในระบบ ให้กำหนดอัตราค่าส่งเพิ่มโดยอิงจากน้ำหนักสินค้าได้ในตำแหน่งที่ 10 และสามารถเพิ่มช่วงน้ำหนักที่ต้องการได้ใน ตำแหน่งที่ 11
– กรณีการจัดส่งอัตโนมัติแบบระบุค่ายโดยกำหนดค่าส่งเอง ให้เลือกวิธีกำหนดราคาในตำแหน่งที่ 9 เป็น “กำหนดค่าส่งเอง” แล้วระบบจะแสดงหน้าตาดังรูปด้านล่าง จากนั้นร้านค้าสามารถกำหนดอัตราค่าขนส่งได้เองโดยอิงจากช่วงน้ำหนักสินค้า เมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยจึงกด Submit ในตำแหน่งที่ 12 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

หากต้องการกำหนดการจัดส่งอัตโนมัติสำหรับค่ายอื่นอีกเพิ่มเติม ให้ทำการกดสร้างใหม่แบบด้านบนอีกรอบKetshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

http://www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com