Home Tags Version8.1

Tag: version8.1

ระบบ Member point

การตั้งค่า คะแนนสะสม สำหรับลูกค้า สมาชิก ในระบบketshopweb ของเรารองรับในการตั้งเงื่อนไข ในขา Gain Point และ Burn Point ได้ดังนี้

การตั้งค่าการจัดส่งทั่วไป (Manual)

การจัดส่งทั่วไป คือ การจัดส่งที่ผู้ขายทำการจัดส่งเอง โดยกำหนดราคาตามช่วงน้ำหนักที่ต้องการ สามารถตั้งค่าการจัดส่งทั่วไปได้โดย คลิก "จัดการ" ในตำแหน่งที่ 1 จากนั้นเลือก "Setting CMS" ในตำแหน่งที่ 2 และเลือก "Delivery" ในตำแหน่งที่ 3

การตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ (Auto)

การจัดส่งอัตโนมัติ คือ การจัดส่งที่ระบบจองการขนส่งให้ทันทีเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ และออกเลขพัสดุให้เลย แต่ร้านค้าต้องเติมเงินในระบบเพื่อทำการจองการจัดส่ง ขั้นต่ำ 300 บาท จึงจะสามารถใช้การจัดส่งแบบอัตโนมัติได้ซึ่ง การจัดส่งอัตโนมัติ สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน1. การจัดส่งอัตโนมัติแบบระบุค่ายขนส่ง คือ การที่ร้านค้าระบุค่ายขนส่งเลย ทำให้ผู้ใช้งานหน้าเว็บไซต์เห็นว่าทางร้านค้าจัดส่งค่ายอะไร 1.1 แบบใช้ค่าส่งตามจริง...

การตั้งค่าการจัดส่งแบบฟรีค่าจัดส่ง

การจัดส่งแบบฟรีค่าจัดส่ง คือการที่ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งแทนผู้ซื้อ โดยที่ผู้ซื้อไม่เสียค่าจัดส่ง และร้านค้าจะเป็นผู้เลือกค่ายส่งให้เองภายหลังการเกิดออเดอร์ สามารถตั้งค่าการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้โดย คลิก "จัดการ" ในตำแหน่งที่ 1 จากนั้นเลือก "Setting CMS" ในตำแหน่งที่ 2 และเลือก "Delivery" ในตำแหน่งที่ 3

การตั้งค่าการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

การจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง คือ การที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้ากับพนักงานส่งของที่ปลายทางก่อนจะได้รับสินค้า โดยที่ร้านค้าต้องทำการส่งของกับค่ายที่มีการบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางเอง

เช็คราคาขนส่งแบบอัตโนมัติ

สำหรับร้านค้าที่ต้องการเชื่อมระบบขนส่งอัตโนมัติ สามารถเช็คค่าจัดส่งเพื่อดูต้นทุนในการส่ง หรือทำการจัดส่งแยกโดยไม่ผูกกับออเดอร์ วิธีการเช็คราคา เข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน จากนั้นคลิกที่แท็บ "จัดการ" (ตำแหน่งที่ 1) คลิกที่เมนู "Delivery Manager" (ตำแหน่งที่ 2) เลือกเมนูย่อย "Delivery...

การเติมเครดิตค่าส่ง และการดูประวัติการเติมเงิน

สำหรับร้านค้าที่เชื่อมกับขนส่งอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีเครดิตค่าส่งคงเหลืออย่างน้อย 300 บาท จึงจะทำการจัดส่งได้

ดูประวัติการจัดส่ง

สามารถดูออเดอร์ที่ถูกจัดส่งแล้วได้ โดยขั้นตอนต่อไปนี้ เข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน จากนั้นคลิกที่แท็บ "จัดการ" (ตำแหน่งที่ 1) คลิกที่เมนู "Delivery Manager" (ตำแหน่งที่ 2) เลือกเมนูย่อย "Delivery History" (ตำแหน่งที่ 3)

การจัดส่งหลายรายการ กรณียังไม่เลือกขนส่ง

กรณียังไม่เลือกขนส่ง เกิดได้ 2 กรณีคือ ร้านค้าเปิดใช้งานจัดส่งฟรี หรือตั้งค่าขนส่งแบบอัตโนมัติแบบไม่ระบุค่าย หากร้านค้าต้องการจัดส่งหลายรายการ จำเป็นต้องเลือกค่ายขนส่งก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้าน จากนั้นคลิกที่แท็บ "จัดการ" (ตำแหน่งที่ 1) คลิกที่เมนู "Delivery...

การจัดส่งหลายรายการ แบบจัดเป็นกลุ่ม

การจัดการแบบเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับร้านค้าที่ทำการจัดส่งออเดอร์แบบเป็นรอบ และสามารถปริ้นท์ใบสรุปรายการสินค้าทั้งหมดในรอบนั้น เพื่อเบิกสินค้ามาบรรจุเตรียมส่งได้ การสร้างรอบจัดส่ง หรือ Group Order สามารถทำได้เฉพาะออเดอร์ที่เลือกค่ายขนส่งแล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้เลือกค่ายขนส่ง ให้ทำการเลือกขนส่งก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ >>> การจัดส่งสินค้าหลายรายการ กรณียังไม่เลือกค่ายส่ง

MOST POPULAR

HOT NEWS