การจัดหมวดหมู่ Blog

0
2634

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 , ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อ เข้ามาในส่วนของ Blog Category

 

การสร้าง Category

– คลิก “ADD NEW”

การจัดหมวดหมู่ Blog-ระบบร้านค้าออนไลน์

– ใส่ ชื่อ หมวดหมู่ที่ต้องการ จากนั้น “กด OK”

การจัดหมวดหมู่ Blog-ระบบร้านค้าออนไลน์

– จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

หมวดหมู่ย่อย

– หลังจากที่เพิ่มหมวดหมู่เข้ามาแล้ว หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะอยู่ล่างสุด

– คลิกลากเมนูที่ต้องการเคลื่อนย้ายได้ทันที โดยด้านหลังจะมีเส้นประและรอยลางๆ ขึ้นแสดงให้เห็น

– กดปล่อยแถบหมวดหมู่ย่อยไปไว้ภายใต้หมวดหมู่หลักที่ต้องการ โดยเลื่อนเข้ามาเล็กน้อย ดังภาพ

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

จุดสังเกตุคือจะสามารถคลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อซ่อน หมวดหมู่ย่อยได้ ดังภาพ

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

การแก้ไข Category

–คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อแก้ไขชื่อ หมวดหมู่ และ หมวดหมู่ย่อย

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

–เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ จากนั้น กด “SAVE”

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

–ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

การจัดหมวดหมู่ -ระบบร้านค้าออนไลน์

สามารถตั้งค่า CATEGORY BLOG ได้ในหน้าการแก้ไข BLOG แต่ละหน้า

การจัดหมวดหมู่ Blog -ระบบร้านค้าออนไลน์

การลบ Category

–คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อลบ

– คลิกที่Yes” เพื่อยืนยันการลบ

หมายเหตุ : เมื่อลบ หมวดหมู่  Blog ที่อยู่ภายใต้ category ดังกล่าวจะไม่ถูกลบ แต่จะมีค่าเป็น uncategorized

 


Ketshopweb | เว็บสำเร็จรูปอย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here