การจัดหมวดหมู่ของสินค้า(Category)

0
10352
Ketshopwed,ระบบร้านค้าออนไลน์

Category สำหรับแสดงรายการสินค้าและบริการ ซึ่งจะแสดงผลบนหน้าเว็บ Product ดังภาพ

Category : หมวดหมู่ของ product

– ไปที่เมนู (ไอคอน) แล้วเลือก Catalog ดังภาพ

การสร้าง Category

– เลือก Category

 

การเพิ่มหมวดหมู่

– ใส่ชื่อหมวดหมู่
– กด ADD เพื่อเพื่มหมวดหมู่

 

หมวดหมู่ย่อย

– หลังจากกด ADD เพื่อเพิ่มหมวดหมู่เข้ามาแล้ว หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะอยู่บนสุด
– คลิกลากเมนูที่ต้องการเคลื่อนย้ายได้ทันที โดยด้านหลังจะมีเส้นประและรอยลางๆ ขึ้นแสดงให้เห็น
– กดปล่อยแถบหมวดหมู่ย่อยไปไว้ภายใต้หมวดหมู่หลักที่ต้องการ


การแก้ไข Category

การแก้ไขชื่อ category และ sub category

– สามารถแก้ไขชื่อของ category โดยการพิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้เลยภายในช่องชื่อที่ต้องการเปลี่ยน
– กด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง


การลบ Category

– กด สำหรับ Category ที่ต้องการลบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here