Home Tags Setting

Tag: Setting

การเปลี่ยนธีมเว็บไซต์

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าไปเเก้ไขในหน้า Themeเมื่อเข้ามายังหน้า Theme จะปรากฎ theme ปัจจุบันที่ใช้ อยู่ในตำแหน่งที่ 1 - ซึ่งในหน้าดังกล่าว จะมี theme ให้เลือกหลายรูปแบบ - สามารถทดลองเพื่อดูตัวเทมเพลตได้ ด้วยการคลิกตำแหน่งที่...

การตั้งค่า vat/tax

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปยังเมนู Settingเมื่อเข้ามายังเมนู Setting ส่วนของการตั้งค่า vat/tax จะอยู่ในตำเเหน่งดังรูป- กรอกค่า Vat/Tax ที่ต้องการ จากนั้น กด SAVE จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ใส่จะถูกคำนวณอัตโนมัติในหน้าสั่งซื้อของลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใส่เลข 0 ในช่อง และภาษีจะไม่ถูกโชว์ในหน้ารายการสั่งซื้อ ...

การใส่โลโก้เว็บไซต์

คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Generalการใส่ logo จะอยู่ในตำแหน่งดังภาพ คลิกที่รูปภาพ ใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการเปลี่ยนรูป - คลิกตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการอัพโหลดรูป logo- หลังจากนั้นคลิกตำเเหน่งที่ 1 เพื่อทำการเลือกรูปภาพ และกดตำเเหน่งที่ 2 ตามลำดับ...

การตั้งค่า Default image

ระบบจะแสดงผลรูปที่ได้เลือกแทน ในกรณีที่ไม่มีการตั้งค่ารูปภาพในจุดต่างๆ ของเว็บไซต์ - คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Generalการใส่ logo จะอยู่ในตำแหน่งดังภาพ - คลิกที่รูปภาพ ใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการเปลี่ยนรูป  – คลิกตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการอัพโหลดรูป logo – หลังจากนั้นคลิกตำเเหน่งที่...

การตั้งค่า favicon

favicon คือ รูปที่แสดงบนTab ของเว็บไซต์ คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ General การใส่ logo จะอยู่ในตำแหน่งดังภาพ คลิกที่รูปภาพ ใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการเปลี่ยนรูป  – คลิกตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการอัพโหลดรูป logo...

การตั้งค่า Social media ต่างๆบนเว็บไซต์

คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2  และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Social Icon- คลิกตำแหน่งที่ 1 เพื่อ เปลี่ยนรูป social - คลิกตำแหน่งที่ 2 ใส่ URL เพื่อ link ไปยัง social ต่างๆ สำหรับ line ให้ใส่เป็น...

การใส่ SEO เว็บไซต์หลัก

การใส่ SEO คือ การใส่ข้อมูล ต่างๆ สำหรับระบบ Search Engine ในส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูล ชื่อ คำค้นหา และคำบรรยาย ต่างๆของหน้าเว็บไซต์หลัก – คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ SEO รายละเอียดจะปรากฎดังภาพตำแหน่งที่ 1 : ...

การใส่ SEO แต่ละหน้าของเว็บไซต์

การใส่ SEO คือการใส่ข้อมูล ต่างๆ สำหรับระบบ Search Engine ในส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูล คำค้นหา และคำบรรยาย แต่ละหน้าบนเว็บไซต์ ส่วนชื่อจะดึงจาก ชื่อpage นั้นๆ - คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Menu - เลือกเมนูที่ต้องการ และคลิกตำแหน่งที่...

การติดตั้ง code Facebook Pixel

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ  – เมื่อเลื่อนลงมาท้ายสุด จะพบหัวข้อ Facebook Pixel คลิกที่  “อ่านที่นี่” ใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อดูขั้นตอนการนำติดตั้ง Code – จะมีคู่มือแนะนำการติดตั้ง Code Facebook Pixel ปรากฏดังภาพ การติดตั้ง Code Facebook Pixel – คลิก...

การติดตั้ง code Google webmaster Tool

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ  – เมื่อเลื่อนลงมา จะพบหัวข้อ Google Webmaster Tool คลิกที่  “อ่านที่นี่” ใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อ ดูขั้นตอนการนำติดตั้ง Code – จะมีคู่มือแนะนำการติดตั้ง Code Google WebMaster Tool ปรากฏ ดังภาพ...

MOST POPULAR

HOT NEWS