Home Tags Page Layout

Tag: Page Layout

การใช้งาน Contact form element

Contact Form คือ element เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดย Contact Formเมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาทิ้ง Message เอาไว้ จะมี E-mailแจ้งให้เจ้าของเว็บได้รับทราบว่ามีข้อความติดต่อใหม่เข้ามา แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลดกรอบข้อความใดๆ ได้ -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

การใช้งาน Custom layout element

-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section - คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section” – สามารถคลิกที่แต่ละ Section...

การใช้งาน Space column element

Space column element เป็นการใช้งานโดยการเพิ่มพื้นที่ช่องว่างให้กับหน้าเพจ-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section -คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section” –สามารถคลิกที่แต่ละ...

การใช้งาน Map section

Map คือ Section ที่แสดงแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้แผนที่จาก Googleมาใช้ในการแสดงผล ภายใน Section นี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเพิ่ม Element ได้ โดยการใช้งาน Map Section จำเป็นกรอก API Keys ก่อน เพื่อให้แผนที่แสดงผล โดยสามารถดูวิธีการขอ API...

การเพิ่ม-ลบ-ย้าย-เปลี่ยน section

การเพิ่ม Sectionเป็นการเพิ่มรูปแบบบนหน้าเพจได้ตามต้องการโดยการเพิ่ม Section และ Element ต่างๆบนหน้าเพจได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ 2 เลือก “Add section” ทางขวามือ จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ 3

การใช้งาน Blog highlight element

Blog Highlight คือ Element ที่ดึงเอาบทความ (ที่ได้มีการสร้างในเมนู Blog Management) เพื่อเป็น highlight ขึ้นมาแสดงผล -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

การใช้งาน Instagram element

-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section - คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section” – สามารถคลิกที่แต่ละ Section...

การใช้งาน Product highlight element

Product Hilight คือ Element ที่ดึงเอา Product (ที่ได้มีการเลือกรูปแบบการแสดงผล) เพื่อเป็น Highlight ขึ้นมาแสดงผลในหน้าต่างๆ -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section ...

การใช้งาน Map element

Map คือ Element สำหรับแสดงแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้แผนที่จาก Googleมาใช้ในการแสดงผล -คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section - คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section”...

การใช้งาน Slide image element

-คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section - คลิก ตำแหน่งที่1  “Add section” – สามารถคลิกที่แต่ละ Section...

MOST POPULAR

HOT NEWS