Home Tags Order Link

Tag: Order Link

การใช้งาน Order Link

เมนู Order Link เป็นเมนูที่สร้าง order แบบใบเสนอราคา ซึ่งลูกค้าอาจจะสั่งซื้อหรือไม่สั่งซื้อสินค้าก็ได้ แต่เมื่อลูกค้า”ยืนยันการสั่งซื้อ” แล้ว จะเหมือนการซื้อสินค้าบนหน้าเว็บทำให้ออเดอร์เกิดขึ้นจริงและแม่ค้าจะจัดการ order ทั้งหมดได้ที่เมนู order เท่านั้น กรณีที่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Social Network อื่น ๆ เช่น Line, Instagram, Line@ ฯลฯผู้ขายสามารถมาเพิ่มรายการในส่วนนี้ เพื่อจัดการการขายให้เป็นระบบมากขึ้น- คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่...

การใช้งาน Social Order

กรณีที่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Social Network อื่น ๆ เช่น Line Instragram ฯลฯ ผู้ขายสามารถมาเพิ่มรายการในส่วนนี้ เพื่อจัดการการขาย

MOST POPULAR

HOT NEWS