Home Tags Email template

Tag: email template

การจัดรูปแบบ e-mail template

E-mail template จะเป็นการแก้ไขรูปแบบ e-mail ซึ่งเป็น mail ที่จะส่งให้ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย - คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ,ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของEmail template - คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เลือกประเภทe-mail ที่ต้องการแก้ไขโดยแบ่งเป็นอีเมล์ที่ส่งให้ผู้ซื้อ 8 ฉบับ และอีเมล์ที่ส่งให้ฝั่งผู้ขาย 1 ฉบับ ดังนี้...

MOST POPULAR

HOT NEWS