Home Tags Config

Tag: Config

วิธีการใช้งาน Email ใน Webmail

- ไปเมนู (ไอคอน) แล้วเลือก Email ดังภาพ หรือผู้ใช้จะเข้าโด

วิธีการติดตั้ง Mail ใน Android

- เข้าไปที่ Setting > Account   - เลือก Add Acc

วิธีการติดตั้ง Mail ใน IOS

- แตะที่ไอคอน 'Setting' จากนั้นเลือก 'Mail, Contacts, Calendars'

วิธีการติดตั้ง Mail ใน Outlook

สำหรับการเปิดใช้โปรแกรม Out Look ครั้งแรก

- เมื่อเปิดโปรแกรม Out Look ขึ้นมาในครั้งแรก โปรแกรมจะบังคั

วิธีการ config ย้ายจาก Mail เก่ามาตัวใหม่ใน Outlook

- ไปที่ File   - ภายในหน้า Account Information >

MOST POPULAR

HOT NEWS