อธิบายรายละเอียดการรายงานสินค้า

0
2279

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1, 2 และ  3 ตามลำดับเพื่อเข้ามาในส่วนของ Product report

– การใช้งานมีรายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : ช่องสินค้าสินค้า สามารภค้นหาได้จาก ชื่อสินค้า/SKU ของสินค้า , Category , Group
ตำแหน่งที่ 2 : คลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้

– เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้า จะแสดงข้อมูลดังภาพ

โดยแถบบนสุดมีให้เลือกดูข้อมูล 2 หน้าคือ
– Overview คือ หน้าที่แสดงรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีในคลัง สินค้าที่จอง สินค้าที่คงเหลือ
– History คือ หน้าแสดงรายละเอียของตัวสินค้าว่ามีใครสั่งสินค้าไปบ้าง จำนวนสินค้า วันที่แต่ละวันที่ขายสินค้าตัวนี้ไป


ในหน้า Overview มีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 : แสดงผลจำนวนสินค้า ที่มีในคลัง สินค้าที่จองไป สินค้าที่คงเหลือ
ตำแหน่งที่ 2 : แสดงเป็นกราฟ แสดง2จำนวนก็คือ สินค้าที่จองไป และสินค้าคงเหลือ เมื่อนำเม้าส์ไปวาง จะแสดงจะจำนวน และเปอร์เซ็นสินค้า
ตำแหน่งที่ 3 : ช่องกำหนดระยะเวลาที่ให้แสดงผลรายละเอียดสินค้า แต่สามารถดูได้ไม่เกิน 2เดือน
ตำแหน่งที่ 4 : กราฟแสดงผลรายละเอียดในแต่ละวัน ว่าสินค้าตัวนี้ขายได้วันละเท่าไหร่ เมื่อนำเม้าส์ไปวางจะแสดงจำนวนและวันที่


ในหน้า History แสดงรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 : ช่องกำหนดระยะเวลาที่ให้แสดงผลรายละเอียดสินค้า

ตารางด้านล่างจะแสดงรายละเอียดในแต่ละออเดอร์ที่มีการสั่งสินค้าชิ้นนั้น ว่าขายโดยใคร จำนวนก่อนจะขาบเท่าไหร่ จำนวนที่ขายไป จำนวนที่คงเหลือ และวันที่-เวลา


Ketshopweb | ระบบร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com