อธิบายรายละเอียดการรายงาน คลังสินค้า

0
2028

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

ส่วนที่ 1 รายงานคลังสินค้า

ตำแหน่งที่ 1 : สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูกราฟได้

ตำแหน่งที่ 2 : บอกจำนวนสินค้าที่รอแพ็คและรอจัดส่ง

ตำแหน่งที่ 3 : กราฟแสดงผล จำนวนสินค้าที่รอแพ็คและรอจัดส่ง

ส่วนที่ 2 รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า

– แบ่งออกเป็น 3 แบบ

ตำแหน่งที่ 4 : เลือกรายการสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

ตำแหน่งที่ 5: จะแสดงข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือถูกสั่งซื้อเลย

ตำแหน่งที่ 6 : เลือกรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวต่ำสุด

ตำแหน่งที่ 7: จะแสดงข้อมูลของสินค้า 15 รายการที่มีการเคลื่อนไหวต่ำสุด

ตำแหน่งที่ 8 : เลือกรายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุด

ตำแหน่งที่ 9: จะแสดงข้อมูลของสินค้า 15 รายการที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุด