วิธีดูรายงานการขายและการจัดการคลังสินค้าของทีมงาน

0
1663

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Teams

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เป็นการดูการจัดการคลังสินค้าและดูรายงานการขาย ของTeams

ในส่วนหน้านี้จะเป็นการเพิ่มสินค้าและดูรายงานการขายของ store
– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ดูหน้าคลังสินค้า
ตัวอย่างหน้าเพิ่มจำนวนสินค้า

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ดูหน้า หน้าการขายสินค้า
ตัวอย่างหน้าการขายสินค้า

ในส่วนหน้านี้จะเป็นการดูการเพิ่มสินค้าและดูรายงานการขายของ sale
– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ดูหน้ากราฟการขายสินค้า
ตัวอย่างหน้ากราฟการขายสินค้า

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ดูหน้า หน้าการขายสินค้า
ตัวอย่างหน้าการขายสินค้า