วิธีการขอ Google Map API Key สำหรับใช้งาน Google Map

0
13905

1. เข้าไปที่ https://cloud.google.com/maps-platform

2. กรอกข้อมูลอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบ (ในกรณีที่เข้าสู่ระบบแล้วให้ข้ามไปที่ข้อ 4) และคลิกที่ปุ่ม “Next”

3. กรอกรหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม “Next”

4. สร้างโปรเจ็กต์ เพื่อเปิดใช้งาน Google Maps โดยกรอกชื่อโปรเจ็กต์ตามที่ต้องการ (ชื่อที่ตั้งต้องมีตัวอักษรมากกว่า 4 ตัวขึ้นไป สามารถเว้นวรรค และใส่เครื่องหมาย “–” ได้) จากนั้นทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และคลิกที่ปุ่ม “สร้าง”

5. ทำการสร้างบัญชีเพื่อชำระเงินโดยคลิกที่ปุ่ม “สร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน”
หมายเหตุ
– จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ หากอยู่ในเงื่อนไขที่ Google กำหนดไว้ คือ ให้เครดิตใช้งานฟรี 200$/เดือน โดยโหลดหน้าแผนที่ได้ประมาณ 28,000 ครั้ง/วัน (สามารถเอ่านข้อกำหนดได้ที่นี่ https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/ )ุ
– เป็นนโยบายของ Google เพื่อเช็คว่าไม่ใช่การสมัครใช้งานของบอท

6. เลือกประเทศ และทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ต่อไป”

7. กรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้นการทดลองใช้ฟรี”
หมายเหตุ
– ในขั้นตอนนี้ ทาง Google จะทำการหักเงินจำนวน 1$ (ประมาณ 30-40 บาท) เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่กรอกเป็นบัญชีจริง และทำการคืนกลับให้ทันที

8. ทำเครื่องหมายถูกหน้า “Maps” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”

9. คลิกที่ปุ่ม “เปิดใช้” เพื่อเปิดใช้ Google Maps

10. คัดลอก API Keys และคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น”

11. เปิดระบบจัดการเว็บไซต์ จากนั้นไปที่เมนู “Setting CMS” และคลิกที่เมนู “Google Map”

12. นำ API Keys ที่ได้จากข้อ 10 มาใส่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Save”