การใช้งาน Vimeo Element

0
2129

– คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

– คลิกที่ปุ่ม “Add Section” ใน ตำแหน่งที่1 เพื่อทำการเพื่ม Section

– เลือก Section ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “OK”

– คลิกที่ Section เพื่อทำการเพิ่ม Element ด้านใน

– คลิกที่ปุ่ม “Add Element” เพื่อทำการเพิ่ม Element

– คลิกเลือก “Vimeo Element” แล้วคลิกที่ปุ่ม “OK”

– คลิกที่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการตั้งค่าวีดีโอ

– ตั้งค่าวีดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ใส่ url ของวีดีโอที่ต้องการให้แสดงผล
  2. เปิด/ปิด การเล่นวีดีโออัตโนมัติ
  3. เปิด/ปิด เสียงและตัวควบคุมการเล่นวีดีโอ
  4. เปิด/ปิด การแสดงผลวีดีโอแบบเต็มหน้าจอ
  5. กำหนดระยะห่างบน-ล่าง ของวีดีโอ
  6. เปิด/ปิด การเล่นวีดีโอซ้ำ
  7. เปิด/ปิด ชื่อวีดีโอ