การใช้งาน Thinknet Map Section

0
4587

– คลิกที่ ตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

– คลิก ตำแหน่งที่ 1  “Add section”

– เลือก “THINKNET Map” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK”

– คลิกที่ไอคอนเพื่อตั้งค่า

การตั้งค่า Thinknet Maps สามารถทำได้ดังนี้

  • ตำแหน่งที่ 1 = เลือกรูปแบบการแสดงผลของแผนที่
  • ตำแหน่งที่ 2 = กำหนดค่าละติจูดของที่ตั้ง
  • ตำแหน่งที่ 3 = กำหนดค่าลองจิจูดของที่ตั้ง
  • ตำแหน่งที่ 4 = กำหนดค่าการซูมแผนที่
  • ตำแหน่งที่ 5 = กำหนดความสูงของแผนที่
  • ตำแหน่งที่ 6 = เปิด/ปิด การเลื่อนตามเม้าส์
  • ตำแหน่งที่ 7 = เปิด/ปิด การใช้งานแบบเต็มหน้าจอ