การใช้งาน Product Catalog Section

0
2206

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ

– เข้าสู่การจัดการ Section โดยคลิกที่ ตำแหน่งที่ 1

– คลิกที่ปุ่ม “Add Section”

– จะแสดง Section ที่มีทั้งหมด ให้เลือก “Product Catalog” (ตำแหน่งที่ 1) จากนั้นกดที่ปุ่ม “OK” (ตำแหน่งที่ 2)

– จะได้ Product Catalog ดังรูป จากนั้นให้คลิกที่ ตำแหน่งที่ 1 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

– เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้แสดง จากนั้นคลิกทีปุ่ม “OK”