การใช้งาน Image Element

0
1848

1. ไปที่ Section ที่ต้องการ จากนั้นกดเพิ่ม Image Element

2. คลิกที่ตั้งค่า

3. ตั้งค่าดังนี้

3.1 เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการเพิ่ม

3.2 กรอกรายละเอียดของภาพ

3.3 เลือกรูปแบบของการคลิกที่รูปภาพ

  • Default คือ ไม่สามารถคลิกที่รูปได้
  • Show Image คือ เมื่อคลิกที่รูป จะแสดงรูปนั้น
  • Open link new tab คือ เมื่อคลิกที่รูป จะเปิดลิงก์ที่เชื่อมไว้ในแท็บใหม่
  • Open link current tab คือ เมื่อคลิกที่รูป จะเปิดลิงก์ที่เชื่อมไว้ในหน้าเดิม

4. ตัวอย่างการใช้งาน Image Element