การใช้งาน Column Element

0
2322

– คลิกที่ ตำแหน่งที่1, 2และ 3 เพื่อเข้าไปที่ส่วนของ Section

– คลิกที่ปุ่ม “Add Section” ใน ตำแหน่งที่1 เพื่อทำการเพื่ม Section

คลิกที่ Section ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK”

คลิกที่ Section เพื่อทำการเพิ่ม Element ด้านใน

– คลิกที่ปุ่ม “Add Element” เพื่อทำการเพิ่ม Element

– คลิกเลือก “Column Element” แล้วคลิกที่ปุ่ม “OK”

คลิกที่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Column Element

– ตั้งค่าตามที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งที่ 1 กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่แสดงผล(ต่อแถว) เมื่อเปิดในในเดสก์ท็อป
  • ตำแหน่งที่ 2 กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่แสดงผล(ต่อแถว) เมื่อเปิดในแท็บเล็ต
  • ตำแหน่งที่ 3 กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่แสดงผล (ต่อแถว) เมื่อเปิดในมือถือ
  • ตำแหน่งที่ 4 กำหนดระยะห่างซ้าย-ขวา ในแต่ละคอลัมน์
  • ตำแหน่งที่ 5 กำหนดระยะห่างบน-ล่าง ในแต่ละคอลัมน์

– คลิกที่ตำแหน่งที่1 เพื่อเพิ่มคอลัมน์ให้ครบแถว

– เพิ่ม Element ที่ต้องการ ในแต่ละคอลัมน์ โดยกดที่เครื่องหมาย “+” ของคอลัมน์ที่ต้องการ

ตัวอย่างการตั้งค่าการแสดงผลบนเดสก์ท็อป 6 คอลัมน์ บนแท็บเล็ต 3 คอลัมน์ และบนมือถือ 2 คอลัมน์