การใช้งาน Category Element

0
2805

Category Element คือส่วนที่แสดงหมวดหมู่ของสินค้า หรือบทความ

1. ไปที่ Section ที่ต้องการ จากนั้นกดเพิ่ม Category Element

2. คลิกที่ตั้งค่า

3. จะแสดงข้อมูลดังภาพ

4. เลือกประเภทของหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ของบทความ และหมวดหมู่ของสินค้า

5. จะแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด ที่อยู่ในประเภทที่เลือก

6. เลือกรูปแบบการแสดงผล

รูปแบบการแสดงผล

6.1 แบบ Tree คือการแสดงผลเป็นลำดับขั้น เหมาะกับหมวดหมู่ที่มีหลายชั้น

6.2 แบบ List คือการแสดงผลเป็นรายการ

7. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดง โดยการติ้กในช่อง

8. ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษร, ขนาด, และสี

9. กรอกชื่อหัวข้อ

10. ตัวอย่างการแสดงผล