การแก้ไขสินค้าแบบทุกคุณสมบัติ

0
1927

การแก้ไขสินค้าแบบทุกคุณสมบัติ คือการแก้ไขข้อมูลสินค้าที่มีหลายคุณสมบัติในครั้งเดียว เช่น ต้องการแก้ไขราคาเสื้อยืดที่มีหลายสี และหลายไซส์ ก็สามารถทำได้ในครั้งเดียว

– คลิกในตำแหน่งที่ 1, ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการสินค้า

– คลิกที่ปุ่ม Edit (ตำแหน่งที่ 4) ของสินค้าที่ต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม ทุกคุณสมบัติ (ตำแหน่งที่ 5)

แก้ไขข้อมูลเหมือนกันทุกคุณสมบัติ

– หากต้องการแก้ไขรายละเอียดให้เหมือนกันทุกคุณสมบัติ ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
จากตัวอย่างจะแก้ไขชื่อสินค้า (ตำแหน่งที่ 6) จากนั้นเลือก นำไปใช้ทุกคุณสมบัติ (ตำแหน่งที่ 7) และคลิกที่ปุ่ม บันทึกทั้งหมด (ตำแหน่งที่ 8)

ผลลัพธ์ที่ได้จากแก้ไขชื่อสินค้าทั้งหมด

ก่อนแก้ไขชื่อสินค้า
หลังแก้ไขชื่อสินค้า

แก้ไขข้อมูลไม่เหมือนกัน

– สามารถแก้ไขได้เฉพาะ น้ำหนัก, ราคาปกติ, และราคาลดเหลือ เท่านั้น จากตัวอย่างจะแก้ไขราคาสินค้า และน้ำหนักสินค้า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่ได้จากแก้ไขราคาสินค้าและน้ำหนักสินค้า

ก่อนแก้ไขชื่อสินค้า
หลังแก้ไขชื่อสินค้า