การแก้ไขที่อยู่ลูกค้า

0
159

คลิกใน ตำแหน่งที่ 1, ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่3 ตามลำดับ เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการลูกค้า

คลิกที่ปุ่ม Edit (ตำแหน่งที่ 1) ของรายชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขที่อยู่

คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (ตำแหน่งที่ 1) ของที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข

กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม OK (ตำแหน่งที่ 1) เพื่อทำการบันทึก