การเปิดใช้งานการจัดส่งฟรี

0
1324

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Setting เพื่อที่จะไปตั้งค่าเปิดใช้งานการจัดส่งฟรี

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการเปิดใช้งานการจัดส่งฟรี
-หลังจากนั้นกด save ด้านบนขวามือ