การเปลี่ยน password

0
2065

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ี 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Setting

– หรือคลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Setting

– คลิกที่ปุ่ม Change Password (ตำแหน่งที่ 1)

– กรอกข้อมูลดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : กรอกรหัสผ่านเก่า

ตำแหน่งที่ 2 : กรอกรหัสใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

ตำแหน่งที่ 3 : ยืนยันโดยกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกใน ตำแหน่งที่ 4 เพื่อบันทึกข้อมูล