การเปลี่ยนสีปุ่ม Back to Top

0
361

คลิกที่ตำเเหน่งที่ 1 ตำเเหน่งที่ 2 เพื่อเข้าไปในส่วนของ Button

การเปลี่ยนสีปุ่ม Back to Top จะอยู่ส่วนขวาสุดของหัวข้อ Button ดังภาพ

และมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 ตัวอย่างการเเสดงผลของปุ่ม Back to top

ตำแหน่งที่ 2 ปุ่ม เปิด-ปิด การใช้งาน
ปุ่ม Back to top ใช้งานเมื่อมีการเลื่อนดูหน้าเว็บไซต์ลงมา และเมื่อกดปุ่มนี้หน้าเว็บไซต์จะเลื่อนขึ้นไปยังตำแหน่งบนสุดอัตโนมัติ และเมื่อทำการปิดการใช้งานจะไม่มีปุ่มที่สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งบนสุดของหน้า

ตำแหน่งที่ 3 ปุ่มเเสดงสีพื้นหลัง เมื่อทำการปิดการใช้งานจะไม่มีสีพื้นหลัง
ตัวอย่าง เปิดการใช้งาน ปิดการใช้งาน

ตำแหน่งที่ 4 การเปลี่ยนสีของไอค่อนที่ปรากฎ

ตำแหน่งที่ 5 การเปลี่ยนสีพื้นหลังที่ปรากฏอยู่หลังไอค่อน
การเปลี่ยนสี – การคลิกตำเเหน่งที่ 1 เพื่อเลือกสี และคลิกตำเเหน่งที่ 2 เพื่อเลือระดับของสีที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ 6 เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม Back to top พื้นหลังจะเปลี่ยนสีไปตามที่ตั้งไว้ ตัวอย่าง
การเเสดงผลหน้าบ้าน
-ก่อนนำเม้าส์ไปชี้

-หลังจากนำเม้าส์ไปชี้


Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

http://www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com