การเช็คเครดิตการจัดส่งแบบอัตโนมัติ

0
1342

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 – คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่วนของ Setting เพื่อที่จะไปเช็คเครดิตการจัดส่งแบบอัตโนมัติ

หลังจากกด Delivery จะมีโชว์หน้านี้ขึ้นมาให้ดูเครดิตขนส่ง