การเข้าใช้งานหลังบ้าน

0
3392

– กรอกชื่อ เว็บไซต์ที่ได้ตั้งไว้ ตามด้วย /system เช่น example.ketshopweb.com/system

– จะปรากฏดังภาพ

– กรอก Username และ Password ที่ตั้งไว้ จากนั้น กด Login

(กรณีทดลองใช้ตัวฟรีจะขึ้นต้นด้วย “ket_ตามด้วยชื่อที่ตั้ง”)

– หน้าแรกของระบบคือ หน้า “dashboard” ใช้สำหรับดูข้อมูลการซื้อขายและการใช้งานระบบซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟ ด้านข้างคือ แถบเมนู (ในกรอบสีแดง ดังภาพ) ซึ่งจะประกอบด้วย “Back” ใช้จัดการข้อมูลหลังบ้าน และ “Front” ใช้จัดการตกแต่งเว็บไซต์หน้าบ้าน