การปรับแต่งรูปแบบ Header

0
553

คลิกที่ตำเเหน่งที่ 1 ตำเเหน่งที่ 2 และตำเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปในส่วนของ Header-เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว การตั้งค่ารูปแบบ Header จะอยู่ในส่วนตำเเหน่งที่ 1 ดังภาพต่อไปนี้


1.การเลือกรูปแบบ Header
เลือกรูปแบบ Header ที่ต้องการมีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้เมื่อเลือกรูปแบบของ Header อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเเสดงผลให้เห็นตัวอย่างภายในหน้าเดิม ดังรูป


ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน
-แบบมาตรฐาน


-แบบเน้นใช้งานเมนู


-แบบสมัยใหม่


2.การเลือกรูปแบบเมนู
เลือกรูปแบบเมนูที่ต้องการ โดยจะมีการเเสดงผลในส่วนของเมนูหลักในหน้าเว็บไซต์ มีทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้

-เมื่อเลือกรูปแบบของเมนูอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเเสดงผลให้เห็นตัวอย่างภายในหน้าเดิม ดังรูป

ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน
-เเบบกรอบเต็ม


-แบบกรอบพอดีเมนู


-เเบบกรอบโค้ง


-แบบเส้นขอบล่าง


-แบบเส้นขอบรอบ


-แบบเส้นขอบบน


3.การตั้งค่า Header


ตำเเหน่งที่ 1 เปิด-ปิด ความโปร่งใสของ Header เมื่อเลือกเปิดใช้งาน การเเสดงผลในส่วนของ Header หน้าเว็บไซต์จะสามารถมองเห็นภาพพื้นหลังหรือสีพื้นหลังได้

-ปิด เมนูความโปร่งใส Header

-เปิด เมนูโปร่งใส Header


ตำเเหน่งที่ 2 เปิด-ปิด เต็มหน้าจอ เมื่อเลือกเปิดใช้งาน การเเสดงของ Header ทางหน้าเว็บไซต์จะขยายไอค่อนเต็มหน้าจอพอดี

-ปิด เต็มหน้าจอ

-เปิด เต็มหน้าจอ


ตำเเหน่งที่ 3 เปิด-ปิด Social Header เมื่อทำการปิดการใช้งาน Social Header ไอค่อนโซเชี่ยลที่ปรากฎบน Header จะหายไปทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับช่องทางออนไลน์อื่นๆได้
-ปิด Social Header

-เปิด Social Header

ตำเเหน่งที่ 4 พื้นหลังเมนู
ปุ่ม เปิด-ปิด พื้นหลังเมนู สามารถใช้งานได้เมื่อ ปุ่มความโปร่งใสHeader (ตำแหน่งที่1) อยู่ในสถานะเปิดใช้งานและเมื่อทำการเปิดใช้งานปุ่ม พื้นหลังเมนู(ตำแหน่งที่2) จะมีแถบพื้นหลังปรากฎขึ้นหลังเมนูในหน้าบ้าน

ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน
-กรณีเปิดใช้งาน ความโปร่งใสHeader และ”ปิด“พื้นหลังเมนู

-กรณีเปิดใช้งาน ความโปร่งใสHeader และ “เปิด“พื้นหลังเมนู

ตำแหน่งที่ 5
ตรึงเมนู เป็นการตรึงแถบเมนูให้อยู่บนหน้าจอ เมื่อมีการเลื่อนขึ้นชมเว็บไซต์แถบเมนูจะยังตรึงอยู่ในตำเเหน่งเดิม

ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน
*เมื่อใช้เม้าส์เลื่อนขึ้นเพื่อรับชมเว็บไซต์
-เมื่อปิด”การตรึงเมนู” ปรากฎว่าแถบเมนูจะเลื่อนขึ้นหายไป

-เมื่อเปิด”การตรึงเมนู”จากทางหน้าบ้าน จะเห็นได้ว่าแถบเมนูจะถูกตรึงไว้ที่เดิม


Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

http://www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com