การปรับแต่งการแสดงผลหน้าสินค้า (Product Display)

0
2413

1. การเข้าสู่หน้าปรับแต่งการแสดงผลหน้าสินค้า

คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ เพื่อไปยังการตั้งค่า Product Display

2. การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในหน้าสินค้า

คลิกในตำแหน่งที่ 2.1

เลือกรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK (ตำแหน่งที่ 2.2)

3. การปรับแต่งการแสดงผลสินค้า

ฝั่งด้านซ้ายจะแสดง Preview ส่วนฝั่งขวาจะเป็นการตั้งค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การเรียงลำดับสินค้า คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นของการเรียงลำดับสินค้า
 2. Load More คือ รูปแบบการแบ่งหน้าของสินค้า
 3. จำนวนสินค้าต่อหน้า
 4. ขนาดรูปภาพสินค้า
 5. ตำแหน่งข้อความ
 6. เส้นขอบ
 7. ความหนาของเส้นขอบ
 8. สีของเส้นขอบ
 9. ฟ้อนท์ของชื่อสินค้า
 10. ขนาดฟ้อนท์ของชื่อสินค้า
 11. สีของชื่อสินค้า
 12. ฟ้อนท์ของราคาสินค้า
 13. ขนาดฟ้อนท์ของราคาสินค้า
 14. สีของราคาสินค้า