การปรับสี Header

0
549

คลิกที่ตำเเหน่งที่ 1 ตำเเหน่งที่ 2 และตำเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปในส่วนการปรับสี Header

เมื่อคลิกเข้ามาเเล้ว การตั้งค่าปรับสี Header จะอยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงดังรูป และเมนูที่สามารถปรับสีได้ในส่วนของ Header มี 2 เมนู ได้เเก่ 1.Header/Top bar และ 2.Menu ในตำเเหน่งที่ 1 และ 2 ดังภาพด้านล่าง

1.การปรับสี Header/Top bar

ตำเเหน่งที่ 1 สีพื้นหลัง จะเเสดงผลในส่วนของพื้นหลัง Header

ตำเเหน่งที่ 2 สีตัวอักษร จะเเสดงผลในส่วนของตัวอักษรที่อยู่บน Header

ตำเเหน่งที่ 3 สีตัวอักษรตอนเม้าส์ชี้ จะเเสดงผลในส่วนของสีตัวอักษรที่อยู่บน Header ในขณะที่ใช้เม้าส์ทำการชี้เพื่อสามารถสังเกตุได้ชัดเจน

ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน2.การปรับสี Menu

ตำแหน่งที่ 1 สีพื้นหลัง เป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบเมนู

ตำแหน่งที่ 2 สีตัวอักษร การเปลี่ยนสีตัวอักษรในเมนูหลัก

ตำเเหน่งที่ 5 สีขอบเส้นตอนเม้าส์ชี้ (เมนูหลัก)การเปลี่ยนสีขอบเส้นเมื่อนำเม้าส์ไปชี้ที่เมนูหลัก

ตำแหน่งที่ 6 สีตัวอักษรตอนเม้าส์ชี้ (เมนูย่อย)การเปลี่ยนสีตัวอักษรเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูย่อย

ตำแหน่งที่ 7 สีพื้นหลังตอนเม้าส์ชี้ (เมนูย่อย)การเปลี่ยนสีพื้นหลังเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูย่อย

ตัวอย่างการเเสดงผลหน้าบ้าน

ตำแหน่งที่ 3 สีตัวอักษรตอนเม้าส์ชี้(เมนูหลัก)การเปลี่ยนสีตัวอักษรเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูหลัก

ตำแหน่งที่ 4 สีพื้นหลังตอนเม้าส์ชี้(เมนูหลัก)การเปลี่ยนสีพื้นหลังเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูหลัก

ตัวอย่างการเเสดงหน้าบ้าน


Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

http://www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com