การดูประวัติการซื้อ-ขาย กับทางketshop web

0
2204

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

– จะปรากฏดังภาพ ซึ่งจะบอกรายละเอียด เมื่อทางร้านค้าทำธุรกรรมกับทาง KetShopweb เช่น เติมเงินส่งพัสดุ เป็นต้น