การดึงสินค้าจาก Lazada มา Ketshopweb

0
2675

กรณีที่ร้านค้ามีสินค้าบน Shopee และต้องการดึงเข้าระบบ Ketshopweb สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Ketshopweb


2. คลิกที่ปุ่ม “ส่วนเสริม” (ตำแหน่งที่ 1) เลือกเมนู “Lazada” (ตำแหน่งที่ 2) เพื่อเข้าสู่การจัดการสินค้าของ Lazada


3. คลิกที่ปุ่ม “ดึงสินค้าจาก Lazada” (ตำแหน่งที่ 3) เพื่อดึงสินค้าจาก Lazada มาสร้างลงระบบ Ketshopweb


4. จะแสดง Popup ดังรูป ให้คลิกที่ปุ่ม “OK” (ตำแหน่งที่ 4) เพื่อทำการปิด Popup


5. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการนำเข้าสินค้าสำเร็จ ให้ทำการรีโหลดหน้าเว็บไซต์ และกดเปิดเมนูส่วนเสริมของ Lazada ขึ้นมา (ตำแหน่งที่ 5 และ ตำแหน่งที่ 6)


6. สินค้าใน Lazada ที่เชื่อมกับระบบ Ketshopweb จะแสดงอยู่ในตารางด้านล่างกรณีสินค้ามีตัวเลือกหรือมีคุณสมบัติ (Variants)

กรณีนำเข้าสินค้าจากฝั่ง Lazada สำเร็จแล้ว และสินค้านั้นมีตัวเลือก (เช่นสี, ไซส์ ฯลฯ) จำเป็นต้องจัดกลุ่มให้กับสินค้าก่อน โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่เมนู “Product Manager” (ตำแหน่งที่ 1) และคลิกที่เมนูย่อย “Products” (ตำแหน่งที่ 2) เพื่อเข้าสู่การจัดการสินค้า


2. เลือกสินค้าตัวหลักที่ต้องการจัดกลุ่มคุณสมบัติ โดยคลิกที่ไอคอน “ดินสอ” (ตำแหน่งที่ 3) คลิกที่ปุ่ม “เฉพาะสินค้านี้” (ตำแหน่งที่ 4) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลสินค้า


3. ในส่วนของคุณสมบัติสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มจากสินค้าที่มี” (ตำแหน่งที่ 5)


4. เลือกสินค้าที่ต้องการจัดกลุ่ม โดยการคลิกที่การ์ดของสินค้า (ตำแหน่งที่ 6)


5. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” (ตำแหน่งที่ 7)


6. คุณสมบัติสินค้าที่เลือกจะแสดงที่ฝั่งขวา ให้ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการจัดกลุ่มคุณสมบัติให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มคุณสมบัติ” (ตำแหน่งที่ 8)


7. สินค้าที่ถูกจัดกลุ่มคุณสมบัติจะแสดงตามรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดชื่อคุณสมบัติหลัก
  2. กำหนดตัวเลือกของคุณสมบัติหลัก
  3. แสดง SKU ของสินค้า (ไม่ควรแก้ไข เพราะ SKU ของฝั่ง Ketshopweb และ Lazada ต้องตรงกัน)
  4. กำหนดจำนวนสินค้าพร้อมขายบนเว็บไซต์
  5. สถานะของสินค้า หากปิดใช้งาน สินค้าจะไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  6. ค่าเริ่มต้น คือการกำหนดให้สินค้า SKU นี้ แสดงให้หน้าหลักของเว็บไซต์


8. คลิกที่ปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” (ตำแหน่งที่ 9)


สินค้าที่ถูกจัดกลุ่มคุณสมบัติแล้ว จะแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง

Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

http://www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com